وسایل ارتباط جمعی یا وسایل ارتباط فردی؟

وسایل ارتباط جمعی یا وسایل ارتباط فردی؟

سه شنبه 8 بهمن 1398
0
124

وسایل ارتباط جمعی در ظاهر باید وسایلی باشند که باعث ایجاد ارتباطات بیشتر انسان ها و نقش آفرینی های منسجم تر آنها در ارتباط با یکدیگر می شوند اما با گسترش فناوری های نوین و تغییرات سریع فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف کارکرد اصلی این وسایل تحت الشعاع قرار گرفته است و ارتباطات انسان ها را بع گونه با خدشه مواجه کرده است.
تنهایی و گوشه گیری های بیش از حد افراد خصوصاً جوانان و نوجوانان از پیامدهای ناسالم این وسایل در عصر جدید است بگونه ای که می توان آنها را به وسایل ارتباط فردی تغییر نام داد تنهایی و گوشه گیری های بیش از حد افراد خصوصاً جوانان و نوجوانان از پیامدهای ناسالم این وسایل در عصر جدید است با استفاده صحیح و بهینه از این وسایل و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه می توان امیدوار بود که با وجود پیشرفت های نوین وسایل ارتباطی، وسایل ارتباط جمعی به کارکردهای اصلی خود باز گردند و ارتباطات جمعی را به معنای واقعی کلمه تحقق بخشند.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر