نقش بازی کردن سخنران

نقش بازی کردن سخنران

سه شنبه 8 بهمن 1398
0
121

آیا درست است که یک سخنران در هنگام سخنرانی خود نقش بازی کند و شخصیت واقعی  خود را نشان ندهد؟!

بعنوان مثال، شخصاً انسانی منفی نگر باشد و در سخنرانی خود درباره فوایدِ داشتنِ تفکر
مثبت صحبت کند؟!
نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد اما آنچه مسلم است در این ضرب المثل زیبا آمده است:
هر سخن کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند
اگر حرف سخنران از اعماق وجود او نشأت بگیرد بر جان و دل مخاطب خواهد نشست.
بهتر آنست که سخنران به گفته های خود ایمان داشته باشد چرا که اگر اینگونه نباشد و نقش بازی کند، مخاطب در نهایت متوجه خواهد شد و اثر چندانی روی او نخواهد داشت.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر