چهار مرحله ی یادگیری یک مهارت

چهار مرحله ی یادگیری یک مهارت

چهارشنبه 7 اسفند 1398
0
144

 

چهار مرحله ی یادگیری یک مهارت

مدت زمان فایل صوتی: 3:12
 
هنگامی که مهارت جدیدی را یاد می گیریم، از چهار مرحله ی متمایز عبور می کنیم که ما را از ناتوانی به توانمندی می رسانند.
 
مرحله اول:
ناتوانیِ نا آگاهانه در این مرحله نه تنها نمی دانیم که چگونه می توان کاری را انجام دهیم بلکه نمی دانیم که نمی توانیم آن کار را انجام دهیم. (یعنی راه و روش انجام کاری را نمی دانیم و به عدم دانش خود نیز آگاه نیستیم)
 
مرحله دوم:
ناتوانیِ آگاهانه در این مرحله ما متوجه می شویم که نمی توانیم کار مورد نظر را انجام دهیم و از ناتوانی خود آگاه می شویم.

 

مرحله سوم:
توانمندیِ آگاهانه پس از اینکه به عدم توانایی خود در انجام کاری آگاه شدیم به دنبال یادگیری آن خواهیم رفت و در نهایت نحوه ی انجام آن کار را فرا خواهیم گرفت.

 

مرحله چهارم:
توانمندی نا آگاهانه یعنی کاری را بدون اینکه توجه خاصی به آن بکنیم بدون هیچ استرسی و کاملاً ناخودآگاه انجام می دهیم به عبارتی آن کار برای ما تبدیل به یک عادت شده است. مثل رانندگی که ما بدون اینکه متوجه باشیم ساعت ها رانندگی می کنیم در حالیکه بارها دنده را عوض کرده ایم و کلاچ گرفته ایم و ...

 

هر مهارت دیگری را هم که یاد بگیریم به همین ترتیب است و زمانی که برای ما تبدیل به عادت شود بدون هیچ مشکلی آن را به راحتی انجام خواهیم داد.

 

ملا احمد نراقی در کتاب معراج السعاده این مطلب را به زیبایی به زبان شعر بیان می کند:
آنکس که بداند و بخواهد که بداند
خود را به بلندای سعادت برساند.
آنکس که بداند و بداند که بداند
اسب شرف از گنبد گردون بجهاند .
آنکس که بداند و نداند که بداند
با کوزه ی آب است ولی تشنه بماند !
آنکس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خویش به مقصد برساند !!
آنکس که نداند و بخواهد که بداند
جان و تن خود را ز جهالت برهاند !!
آنکس که نداند و نداند که نداند
 در جهل مرکب ابدالدهر بماند
 !! آنکس که نداند و نخواهد که بداند
حیف است چنین جانوری زنده بماند
 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر