مهارت برقراری تماس چشمی در سخنرانی

مهارت برقراری تماس چشمی در سخنرانی

شنبه 10 اسفند 1398
0
245

  مهارت برقراری تماس چشمی در سخنرانی

مهارت برقراری تماس چشمی در سخنرانی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.  

 

صدای ما به کجا می رود؟

فرانسیس خاویر مولدون می گوید: پیام سخنران جایی می رود که صدای شما می رود و صدای شما جایی می رود که چشم های شما آن را می فرستد.

 

جذب کردن سریع و ساده افراد

 

تماس چشمی یک پیوند عاطفی بین ما و حضار ایجاد می کند که نشان دهنده ی اعتماد و اطمینان است. یکی از بهترین راه ها برای دست یابی به رابطه دوستانه و جذب کردن سریع و ساده مخاطب اینست که به آنها نگاه کنیم.

 

چگونه همه را ببینیم؟

 

ما باید توجهمان را بصورت یکنواخت در همه مکان سخنرانی توزیع کنیم و باید به همه افراد نگاه کنیم.

در یک سخنرانی نشسته یا در یک جمع کوچک باید دقت کنیم افرادی که دو طرف ما نشسته اند و در سمت راست یا چپ ما هستند را فراموش نکنیم و حتماً به آنها هم نگاه کنیم.

زمانی که تعداد مخاطب زیاد است باید با تکان دادن سر خود به همه آنها نگاه کنیم. برخی از سخنرانان یک الگویی W شکل را دنبال می کنند بدین صورت که از عقب و سمت چپ شروع می کنند و جلو می آیند و سپس به عقب و وسط می روند و دوباره جلو می آیند و در نهایت به عقب و سمت راست محل سخنرانی بر می گردند. این کار را در طول سخنرانی خود تکرار می کنند.

برخی دیگر از سخنرانان نقاط مختلف مکان سخنرانی را انتخاب می کنند و به آن نقاط بیشتر نگاه می کنند و بدین وسیله با مخاطب تماس چشمی برقرا می کنند.

ما باید بگونه ای به افراد نگاه کنیم که تک تک مخاطبین ما حس کنند که ما داریم به آنها نگاه می کنیم.

 

چقدر ببینیم؟

 

سؤالی که پیش می آید اینست که مدت زمان این تماس چشمی باید چقدر باشد و چند ثانیه طول بکشد بهتر است؟!

اگر بیش از 5-6 ثانیه چشم خود را روی کسی ثابت کنیم اغلب افراد سر خود را تکان خواهند داد و یا لبخندی می زنند.

بهتر است یکی دو ثانیه به هر مخاطب نگاه کنیم و ادامه دهیم. دو الی سه ثانیه زمان بسیار خوبی برای برقراری تماس چشمی با افراد است.

اگر مدت زمان زیادی روی یک شخص متمرکز شویم و خیره به او نگاه کنیم این کار ما دو پیام خواهد داشت: حالت اول اینست که خیلی صمیمی به نظر می رسیم و حالت دوم اینست که در نگاه مخاطب خیلی تهدید آمیز به نظر خواهیم رسید.

امیدوارم با برقراری تماس چشمی صحیح و مناسب نهایت تأثیر را بر روی مخاطب خود داشته باشیم.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر