کارکردهای صدا در سخنرانی

کارکردهای صدا در سخنرانی

شنبه 10 اسفند 1398
0
208

 کارکردهای صدا در سخنرانی

مدت زمان فایل صوتی: 2:45
 
صدای ناخوشایند خودمان
اکثر مواقع زمانی که دیگران صدای ما را می شنوند ما آن را نمی شنویم و اگر ما صدای خودمان را بشنویم ممکن است شُکه شویم.
علت آن اینست که ما طبیعتاً صدا را از طریق طنین انداز شدن گوشت و استخوان سرِ خود تجربه می کنیم و در نتیجه صدای کلفت و پر طنین به گوشمان می رسد اما هنگامی که از طریق ضبط شنیداری یا ویدیویی صدای خودمان را در عین حال که دیگران آن را می شنوند خودمان هم می شنویم، غالباً
تعجب می کنیم.

 

علت عدم رضایت از صدای خود
صدای ما آنگونه که به گوش می رسد مورد پسندمان نیست.
معمولاً نازک تر و ضعیف تر از آن چیزی که فکر می کردیم هست. علت آن اینست که زمانی که صدای ما از هوا عبور می کند مقداری از قدرت خود را از دست می دهد؛ یعنی دیگران صدایی بسیار متفاوت از آن چیزی که ما می شنویم به گوششان می رسد.
وقتی ما صدای ضبط شده خودمان را می شنویم بسیاری از ما از صدای خود ناراضی هستیم. به عبارتی صدای ما آن چیزی نیست که به گوشمان می رسد. اکثر اوقات صدایمان خیلی ضعیف و آرام است و به همین دلیل شناسایی صدای ما سخت می شود. معمولاً صدای ما بدون تغییر، یکنواخت و کسل کننده هست.

 

ویژگی های صدای مناسب
ما باید سعی کنیم صدایی رسا، واضح و آهنگین داشته باشیم و سرعت صدای ما مناسب باشد و همینطور ارتفاع و بُرد صدای خود. ما نباید از طنین و ضرب آهنگ صدای خود غافل شویم که می توانند در سخنرانی ما و اثر حرف ما روی مخاطب بسیار مؤثر باشند. ما باید توجه کنیم که برای آنکه بتوانیم سخنرانی خوبی داشته باشیم باید به صدای خود تنوع دهیم، باید مشکلات شایع صدا را بشناسیم و تکنیک هایی برای حداکثر کردن تأثیر صدای خود در حین سخنرانی را پیدا کنیم.

 

امیدوارم همه ما با شناخت صدای خود و توجه کردن به آن و رفع مشکلاتِ صدایمان بتوانیم سخنرانی های بسیار خوب و مؤثری را داشته باشیم
.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر